Förtroendevalda hos oss.

Förtroendevalda hos oss.

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder/styrelser

I nämnderna/styrelserna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Arbetsutskott

Arbetsutskott till styrelse och nämnder.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Här hittar du bland annat föreningar, huvudmän i sparbankerna, stiftelser, nämndemän och olika arbetsgrupper i kommunen.

Gruppledare

Här hittar du gruppledarna till de politiska partier som finns representerade i Hässleholms kommun.

Partier