Våra politiker

Nämnder/styrelser

I nämnderna/styrelserna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Arbetsutskott

Arbetsutskott till styrelse och nämnder.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Övrigt

Här hittar du bland annat föreningar, huvudmän i sparbankerna, stiftelser, nämndemän och olika arbetsgrupper i kommunen.

Gruppledare

Gruppledare till de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

Styrgrupp

Kommunens styrgrupper.

Partier