Förtroendevalda hos oss.

Bolag (18 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Hässlehem AB - styrelse
Hässlehem AB - ombud
Hässleholms Industribyggnads AB - styrelse
Hässleholms Industribyggnads AB - ombud
Hässleholm Norra Station AB - styrelse
Hässleholm M6 AB - styrelse
Hässleholm Byggaren AB - styrelse
Hässleholm Miljö AB - styrelse
Hässleholm Miljö AB - ombud
Hässleholms Vatten AB - styrelse
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunförbundet AV Media Skåne
Kristianstad Airport AB - styrelse
Kristianstad Airport AB - ombud
SKL Kommentus AB - ombud
Kommunförbundet Skåne
Region Skånes politikerråd
Inera AB