Förtroendevalda hos oss.

Övrigt (24 st)

Här hittar du bland annat föreningar, huvudmän i sparbankerna, stiftelser, nämndemän och olika arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Kommuninvest
Stobyortens Bygdegårdsförening
Verums Bygdegårdsförening
Västra Göinge Hembygdsförening
Ballingslövs Medborgarhusförening
Emmaljunga Byggnadsförening
Sösdalaortens Bygdegårdsförening
Sparbanksstiftelsen Farstorp
Sparbanksstiftelsen Röke
Snapphanebygdens Sparbank
Sparbanksstiftelsen Vinslöv
Skånes Luftvårdsförbund
Helgeåkommittén
Vattenvårdsförbundet för Hanöbukten
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Gode män tätortsförhållanden
Gode män jordbruks- o skogsfrågor
Vuxenutbildningssamverkan i Skåne Kommunförbundet Skåne
Stiftelsen Markaryds folkhögskola
Anton Anderssons stiftelse, Vittsjö
Syster Hulda Englunds stiftelse
Almaån-Fjärlövs Torrläggningsföretag
Jaktvårdskrets för Hässleholms kommun
Nämndemän