Förtroendevalda hos oss.

Arbetsutskott (16 st)

Arbetsutskott till styrelse och nämnder.

Namn
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Tekniska nämndens arbetsutskott
Personalutskottet
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Kommunala Pensionärsrådet
Brottsförebyggande rådet
Samarbetskommittén Skåne Nordost
Samordningsförbundet Skåne Nordost Finsam
Begravningsombud
Markan/Ungdomens Hus