Förtroendevalda hos oss.

Jaktvårdskrets för Hässleholms kommun

Telefon:
0451-26 70 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
281 41 HÄSSLEHOLM